Гордиевият възел

Според легендата, разказвана от древните историци, Гордий бил само прост земевладелец. Веднъж орел се приземил на хомота на неговите бикове по време на оран. Това било знамение, че Гордий щял да получи царската власт.

Скоро фригийците се лишили от цар. Оракулът, който изпратил орела, и към когото се обърнали фригийците, им дал съвет да изберат първия, когото срещнат, за цар. Този човек се оказал Гордий. Той отивал към храма на Зевс с обикновената си колесница, когато фригийците го срещнали. Провъзгласили го за цар, а Гордий основал нова столица с неговото име-в знак на благодарност към провидението, което изменило цялата му съдба. Сложил колесницата в цитаделата на столицата, в храма на Зевс. При това направил сложен възел на хомота, дето бил кацнал орела. Било предсказано, че който  успее да развърже гордиевия възел, ще царства над цяла Азия.

През  ІV в.пр.Хр. Александър Македонски, при своя поход на изток, минал през град Гордий. Жителите го запознали с предсказанието. Александър ги изслушал благосклонно, като не се издал, че Аристотел му е дал някои съвети по случая. Той изтеглил меча си и с един удар разсякъл кълбото от възли в самото му ядро. След известен период от време той се превърнал във владетел на цяла Азия.

Оттук идва и изразът „гордиев възел”  за всяко объркано преплитане на обстоятелства. „Да се разсече гордиевият възел” означава да се реши някакво сложно, объркано дело, затруднения по насилствен, праволинеен, радикален начин.

Реклами