Катана

Катана 1Господарите на катана са самураите. Те са били една от четирите класи в японското общество. Самураите са защитниците на Япония и спазват свой закон, част от който е сепукуто или харакири – японско ритуално самоубийство, чрез което посрамения самурай възвръща честта си. От самураите се очаква да са образовани, носят два меча един по-малък (уакизаши) и един голям – катана, което ги прави едни от най-влиятелните в тогавашното японско общество.

Самурайският меч е може би единственият предмет, възприет като символ на традиционните бойни изкуства на Япония, а и в света. В страната на изгряващото слънце, още от дълбока древност съществува култ към меча. Счита се, че има три свещени съкровища – огледало, огърлица от яспис и меч. Това са трите реликви, за които се смята, че са най-ценни и пред които хората се прекланят. Самият факт, че мечът е част от тези вещи, говори, че японците не се отнасят към него само като към оръжие. За тях той е олицетворение на душата, символ на доблестта, честта и храбростта. На меча са посветени стихове и легенди. Няма език, чийто думи да стигат, за да се опише красотата на катана.

Катана 2Катана e двуръчен издължен японски меч с дължина 95—120 см (самото острие е с дължина около 70 см). Ръкохватката е с дължина обикновено около или над 35 см. Ширината на острието е около 3 см, дебелината — 5 мм, остро като бръснач. Теглото на меча е около 1—1,5 кг. Катаната трябва да се държи с двете ръце, но и трябва да е достатъчно лека, за да се носи с една ръка, когато самураят язди.

Изящният вид на острието  придава на всеки един меч красота и уникалност, a в целия свят няма два еднакви меча. Острието е прикачено към така наречена дръжка тсука, и обикновено се съхранява в калъф, наречен сайя. Между острието и дръжката има предпазител, наречен тсуба, който улеснява държането на меча и съответно предпазва ръката. Често около дръжката е омотан канап или парче плат, или пък е покрита с коприна, за да може да се усеща като реално продължение на ръката. Четирите основни елементи на меча се произвеждат от различни майстори, използващи традиционни техники.

Мечът винаги e принадлежал към шинтоисткия култ, което също го прави по-особен предмет. Според шинтоистките канони, всички предмети, които имат отношение към Бога, трябва да притежават три основни качества – чистота, висока стойност и уникалност. Считало се, че мечът притежава и трите качества. Легендата, която дефинира сакралността на катана е тази за Сусаноо и Аматерасу, създадени от Изанаги – богът на морето.

СамурайУчените смятат, че първите хладни оръжия, наподобяващи меча са открити около 2 хил. год. пр. н.е. Използвани са в периода от Бронзовата ера до края на Средновековието, разбира се с времето еволюират. Мечове от Бронзовата епоха с листовидна форма се появяват първоначално по крайбрежието на Средиземно и Черно море, както и в Месопотамия. В северните части на Европа и най-вече на Скандинавския полуостров  мечовете се появяват около 1400 г. пр.н.е. и имат по-различна форма от тези в по-южните райони. Катаната се появява около 900 г. Нейн първообраз е китайският меч дао (сабя с широко острие). Катана са най-здравите мечове в света, те са способни да разсекат материал от всякаква твърдост, месо, кости или желязо. Майсторите, владеещи изкуството на бой с Катана в битки, с войни въоръжени с обикновени европейски мечове, можели да разцепят техния меч на две части. Силата на удара на самурая и якостта на Катана давали възможност за това. Истински са тези истории, в които Катана разцепвала метала. Това е възможно и е документално  доказано, при удар на майстор – скор.

Advertisements

Сусаноо и Аматерасу

Имало едно време един брат и една сестра на име Сусаноо и Аматерасу, създадени от Изанаги – богът на морето.

Докато братята на Сусаноо покорно държали позициите си във Високата равнина на Рая, той създавал неприятности на земята. Пренебрегнал работата си поради причината, че много от растенията на земята загивали. Изанаги попитал Сусаноо защо е тъжен, а той ясно заявил, че не харесвал земята, и вместо това искал да бъде в Йоми (Подземното царство на мъртвите) с неговата Изанами (Богинята на сътворението и смъртта). Изанаги се разгневил и наказал Сусаноо.

Преди Сусаноо да слезе в Йоми, той решил, че трябва да се върне в Рая да се сбогува със сестра си. И започнал своето пътуване, въпреки че неговото издигане предизвикало голям земетръс на земята. Чувайки това, Аматерасу се уплашила, че приближаването на Сусаноо е злонамерено. Аматерасу се подготвила за битка, и изчакала Сусаноо да се доближи.

Когато Сусаноо се появил, се опитал да обясни на Аматерасу, че е дошъл единствено да и каже сбогом. Тя искала доказателство и решила да направи състезание за създаване на поколение. Този който създаде раждане на мъж с червена кръв, ще покаже кой е праведния брат. Аматерасу взела меча му и му дала броеница в замяна. И двата предмета били измити и приготвени за състезанието. Аматерасу започнала първа, захапвайки сабята създала три божества от дъха си. Тогава Сусаноо сложил броеницата в устата си и създал пет божества от нея.

Сусаноо бил победителят, но въпреки божествата, които създала, Аматерасу била праведната сестра. Сусаноо се разярил и атакувал с хаос цялата земя и целия рай. Накрая, Аматерасу избягала и се затворила в пещера. Отсъствието на слънцето, било много тежко, и изисквало връщането на Аматерасу, давайки на Сусаноо строга присъда. Неговата броеница била скъсана, неговите нокти – на краката и ръцете, били изтръгнати, и бил подложен на няколко смущаващи ритуала. Накрая, боговете го изгонили от Рая е го изпратили в подземното царство на Йоми.

По-късно, когато Сусаноо се среща и убива драконът Ямата но Орочи (Осем разчленената змия), той открива таен меч, който бил скрит в опашката на чудовището. Подарил този меч, мечът Ама но Мура кама но Цуруги (Мечът на събиращите се облаци на Рая) или Кусанаги но Цуруги (Треворежещият меч) на Аматерасу.Според легендите тя го дала на нейния наследник Ниниги заедно с огледалото Ята но Кагами и скъпоценния камък Ясакани но Магатама. Този меч, огледало и скъпоценен камък са станали трите Свещени имперски съкровища на Япония.