Смъртта на Язон

(Продължение 16)

Язон и ГлавкаСлед убийството на Пелий изгонените от Йолк Язон и Медея отишли да живеят при цар Креонт в Коринт. Медея родила двама синове. Язон и Медея би трябвало да бъдат щастливи дори в чужбина. Но съдбата не отредила щастие нито на Язон, нито на Медея. Запленен от красотата на Креонтовата дъщеря Главка, Язон изменил на клетвите, дадени в Колхида на Медея още по времето, когато получил вълшебния мехлем; изменил той на онази, с чиято помощ извършил големия подвиг. Язон решил да се ожени за Главка и цар Креонт се съгласил да даде дъщеря си за жена на знаменития герой.

Когато Медея научила, че Язон й изменя, обезло я отчаяние. Тя, както и по-рано, обичала Язон. Сякаш превърната в бездушен камък седяла Медея, потопена в скръб. Нито ядяла, нито пиела, нито слушала утешителни думи. Постепенно бесен гняв я овладявал. Нейният неукротим дух не можел да се успокои. Нима можела да понесе тя, дъщерята на колхидския цар, син на лъчезарния Хелиос, да възтържествуват над нея враговете й, да се гаврят с нея! Не, Медея била страшна в гнева си; нейното отмъщение трябвало да бъде ужасно по своята жестокост. Медея щяла отмъсти и на Язон, и на Главка, и на баща й Креонт!

Медея решава съдбата на ЯзонВ бесния си гняв Медея кълняла всички. Тя проклинала децата си, проклинала и Язон. Медея страдала и молила боговете да отнемат изведнъж живота й с един удар на светкавица. Какво друго освен жажда за отмъщение било останало в живота й? Медея призовавала смъртта; това щял да бъде краят на нейните мъки; смъртта щяла да я освободи от скръбта. Защо Язон бил постъпил тъй жестоко с нея, която го спасила; помогнала му, като приспала дракона, да придобие златното руно; която, за да го спаси, примамила в засада брата си и която заради Язон убила Пелий? Медея призовавала Зевс и богинята на правосъдието Темида да бъдат свидетели на това, как несправедливо бил постъпил с нея Язон. Все по-непоколебимо и по-непоколебимо ставало решението на Медея да отмъсти на Язон.

Но ето че дошъл Креонт. Той заявил на Медея, че тя трябвала незабавно да напусне Коринт. Креонт се страхувал от нея. Той знаел колко страшна е тя в гнева си; знаел колко могъщи са нейните магии: та тя можела да погуби и дъщеря му, и самия него.

А Медея, за да спечели време за отмъщението, си дала вид, че се подчинява на Креонт, че признава правото му да я изгони, но го помолила само за едно – да й разреши да остане само още един ден в Коринт. Креонт се съгласил, без да подозира, че с това сам се обрича на гибел. Той заплашил Медея, че ако лъчите на изгряващото слънце я заварят в Коринт, щял да  накаже със смърт и нея, и синовете й. Медея знаела, че няма защо да се бои от смъртно наказание. Креонт щял да загине преди нея, не току-тъй се е клела тя на бледоликата богиня Селена и на своята покровителка Хеката, че ще погуби враговете си. Не, не тя, а те нямали да избегнат смъртното наказание.

Напразно Язон уверявал Медея, че за нейното добро и за доброто на децата той се жени за Главка; че неговите синове ще намерят подкрепа в своите бъдещи братя, ако боговете му изпратят деца от новия брак. Медея не можела да повярва, че думите на Язон са искрени; тя го упреквала в измяна и го заплашвала с гнева на боговете; не искала да го слуша. Сега Язон, когото някога така е обичала, заради когото е забравила баща, майка, брат и родина, й е омразен. Язон си отишъл разгневен, а подир него се носели подигравките и заканите на Медея.

Медея и децата йВ това време пристигнал в Коринт на път от Делфи за Троизена атинският цар Егей. Той дружелюбно поздравил Медея и я попитал защо е така опечалена. Медея му разказала за своето нещастие и го помолила да даде на нея, прокудената и забравена от мъжа си, убежище в Атина. Тя обещала на Егей, че ще му помогне със своите магии; обещала му, че той ще има многобройно потомство, че няма да остане бездетен, както дотогава, стига само да й даде подслон. Егей се заклел, че ще приюти Медея. Заклел се в богинята на земята Гея, в Хелиос, Медеиния дядо, във всички богове на Олимп, че няма да я предаде на враговете й. Само едно единствено условие поставил: тя трябвала да дойде в Атина сама, без негова помощ, тъй като Егей не искал да се скара с царя на Коринт.

След като си осигурила убежище, Медея пристъпила към изпълнението на замисленото отмъщение. Тя решила не само да погуби Креонт и дъщеря му Главка, но и да убие децата си, деца на Язон. Тя изпратила прислужничката си да повика Язон. Пред него Медея се показала покорна; тя си дала вид, че се е помирила със съдбата си и с решението на Язон, и го помолила само за едно – да убеди Кренот синовете й да останат в Коринт. Дошли и децата. Като ги видяла, Медея заплакала, прегърнала ги, целунала синовете си; тя ги обичала, но жаждата й за отмъщение била по-силна от любовта към децата.

Под предлог, че се стреми да склони Главка да остави децата й в новия дом на Язон, Медея й изпратила като  подарък скъпоценна дреха и златен венец. Този именно подарък носел със себе си гибел. Щом Главка облякла дрехата и сложила на глава венеца, отровата, с която били напоени те, проникнала в тялото й; венецът стегнал главата й като меден обръч, дрехата горяла като огън тялото й. Главка умряла в страшни мъки. Притичал й се на помощ баща й: той прегърнал нещастната си дъщеря, но дрехата прилепнала и към него. Той се стараел да отдели тази дреха от тялото си, но с нея заедно откъснал и парчета месо. И Креонт загинал от подаръка на Медея.

Медея и колесницатаЗастанала до своя дворец, Медея тържествуваща чула, че Креонт и Главка са загинали; но тяхната гибел не е утолила жаждата й за мъст: защото тя е решила да убие и своите деца, за да накара Язон още по-силно да страда. Сега и друго обстоятелство подтиква Медея да се реши на това убийство – тя знае каква участ застрашава синовете й, когато роднините на Креонт ще им отмъщават за престъпленията на майка им. Набързо Медея отишла в двореца и тозчас се чуват оттам виковете и стенанията на нейните синове. Родната им майка ги е убила. А Язон, когато Креонт и дъщеря му Главка загинали от ръката на жена му Медея, страхувайки се, че родствениците на Креонт за отмъщение ще погубят синовете му, бърза да се прибере в двореца си. Но вратата, която водела в двореца, била затворена. Язон искал да я разбие. Изведнъж във въздуха се появила Медея на изпратената й от бог Хелиос колесница, запрегната с дракони; в краката й лежали убитите от нея синове. Язон изпаднал в ужас. Той молел Медея да му остави поне телата на неговите синове, за да може да ги погребе. Но и това утешение не му дала Медея и бързо изчезнала с чудесната колесница. Безрадостен бил целият по-нататъшен живот на Язон. Никъде той не можел да остане задълго. Веднъж той минавал през Истъм, покрай мястото, където стоял изтегленият на брега кораб „Арго”, посветен от аргонавтите на бога на морето Посейдон. Умореният Язон полегнал да си почине на сянка под кърмата на кораба и заспал. Когато Язон спокойно спял, кърмата на изгнилия вече кораб се сринала и затрупала със своите отломъци спящия Язон.

Край!

Реклами