Европа

ЕвропаФиникийският цар Сидон имал дъщеря хубава като богиня-Европа. Веднъж тя сънувала сън: Азия и материкът, отделен от континента с море, се превърнали в жени, които се борели за нея- кой да я спечели.И двете искали да я притежават. Победена била Азия, която макар, че възпитала и отгледала Европа, трябвало да я отстъпи на другата.

Когато се събудила, Европа започнала да се моли на боговете, ако я очаква някакво нещастие да го предотвратят. Облякла се и заедно с други девойки отишла да си играят на една зелена ливада. Там лудували и брали цветя в златните си кошнички. Видял я синът на Кронос-Зевс и решил да я открадне. За да не я уплаши той се превърнал в красив бик. На челото му блестяло сребърно петно, рогата му-извити като „нов месец” станали златни. Девойките заобиколили чудното животно и започнали да го галят.

Европа 1Бикът се приближил до Европа, която го прегърнала и целунала. Той легнал в краката и, сякаш я молел да се качи върху него. Тя наистина се качила на гърба му. Тогава той станал и се затичал към морето. Уплашила се Европа и викала за помощ, но бикът се хвърлил в морето и като делфин заплувал по лазурните му води. Самият бог на морето Посейдон, заобиколен от морски божества, плавал напред и правел път в морето за своя велик брат Зевс.Треперейки от страх Европа се държала за златните рога на бика.

Скоро се очертали бреговете на остров Крит. Бикът  бързо доплувал до брега и се превърнал отново в красивия бог Зевс. От този съюз им се родили трима синове-мъдри и силни: Минос, Радамант и Сарпедон.

Впоследствие, обаче, Европа се омъжила за Астерион, царя на Крит, който умирайки бездетен, оставил властта над острова на синовете на Европа от Зевс.

 

Минотавъра

МинотавърПреди Минос да стане цар на остров Крит, той помолил Посейдон да му даде знак, че той, а не брат му ще заеме престола. Посейдон му изпратил бял бик, когото Минос да принесе в жертва на бога. Когато обаче Минос видял великолепния бял бик, излязъл от водата, решил вместо него да принесе в жертва друг бик, надявайки се, че Посейдон няма да види разликата, а изпратения от бога да запази за себе си. Когато разбрал за измамата, Посейдон побеснял и направил така, че Пасифея, съпругата на Минос, да полудее и да се влюби в бик. Пасифея отишла при Дедал (изкусен архитект, гениален художник, механик и скулптор) за помощ, да й даде съвет как да задоволи страстта си. Той построил куха дървена крава, покрита с волска кожа, в която Пасифея трябвало да се скрие и да позволи на бика да я обладае. Резулатът от този съюз бил Минотавъра. Той бил свирепо същество и след съвет от Делфийския оракул, Дедал построил гигантски лабиринт, в който да бъде затворен бика.

Минотавъра и ТезейСинът на Минос, Андрогей бил убит от атиняните, които му завидели за победите на Панатинските игри. За да отмъсти за сина си, Минос повел война и спечелил. Волята му била седем атински младежи и девойки да бъдат изпращани на всеки девет години в двореца му и там да бъдат пренесени като жертва на Минотавъра. На третото изпращане, Тезей (легендарен владетел на Атина) доброволно пожелал да бъде изпратен при чудовището. Ариадна, дъщерята на Минос се влюбила в Тезей и му помогнала да излезе от лабиринта като му дала кълбо прежда, с което той маркирал пътя си и успял да намери пътя обратно. Тезей убил Минотавъра с магически меч, даден му пак от Ариадна и извел останалите атински младежи вън от Лабиринта.

Арахна

В древногръцката митология Арахна е дъщеря на лидийския цар Идмон. По цяла Лидия се носила славата на Арахна като изкусна тъкачка. Тя се гордеела, че няма равна в изкуството на тъкането. Веднъж възкликнала, че дори и Атина не можела да я победи, ако се състезават. Раздразнила се Атина и се явила пред нея като сбръчкана старица, опитала да я разубеди, но Арахна била непреклонна. Богинята се ядосала и се появила пред Арахна в цялата си прелест.

Започнало състезанието. Атина изобразила спора с Посейдон за властта над град Атина, а Арахна изобразила сцени от живота на боговете – любовните похождения на Зевс, Дионис и Посейдон. Работата на Арахна била съвършена, но била израз на неуважение към боговете. Арахна възкликнала „Ето пример от живота на боговете”, а Атина изобразила падащия с разтопени криле Икар и казала „А, ето пример на човешко високомерие”. Така победата била присъдена на Атина. В гнева си, обаче, богинята, с помощта на Хеката, превърнала Арахна в паяк. Атина я проклела да тъче непрестанно, но вятърът да къса винаги платното й. Оттогава Арахна все тъче, а платното и все се разваля.

Пегас

В гръцката митология доста почитан е красивия бял кон с криле Пегасус. За този жребец гърците вярвали, че носи мълнии и други оръдия на Зевс. Според гръцката митология е участвал в много древни битки.

Гръцката митология разказва, че богът на морето – Посейдон се влюбил в Медуза, пазителка на храма на Атина. Един ден той я съблазнил в храма, но когато Атина разбрала какво се е случило, за да накаже Посейдон, проклела Медуза да се превърне в чудовище с отвратително лице и със змии за коса. Според проклятието всеки, който погледнел лицето й, щял да се превърне в камък. Медуза била наказана да живее на изолирания горгонов остров.

Пегас е изскочил от кръвта на Медуза, когато Персей – син на Зевс и Данае, я убива. От горгоновия остров Пегас отлита на планината Хеликон и за него започват да се грижат деветте музи. Този крилат кон е едно от най-красивите създания, които някога са виждали древните гърци.

Легендата за Пегас разказва, че след много години Атина го намира и го подарява на гръцкия герой – Белерофонт, като му дава и златни юзди, за да може да опитоми жребеца. Един ден, когато Пегас пасял около бреговете на един поток, Белерофонт метнал юздата върху него и след като го опитомил двамата станали неразделни приятели и се разхождали над седемте планини и морета.

Пегас бил по-бърз и от вятъра. С помощта на Пегас Белерофонт успял да извърши много велики подвизи, в това число да избави жителите на Ликия от чудовищната Химера. Окрилен от своите победи, героят искал да се възкачи на Олимп и да стане равен с олимпийските богове. Боговете се разгневили и наказали Пегас с лудост, карайки го да хвърли своя стопанин на земята. Според легендата след като паднал на земята Белерофонт ослепял, окуцял и бродил по света, надявайки се конят му да се върне. Пегас обаче бил приет добре и станал любимият кон на Зевс, който го използвал, за да му носи оръжията.

Пегас се сприятелил с Персей, синът на Зевс. Веднъж докато яздели над Средиземно море видяли красива девойка, завързана за скала и водна змия, искаща да изяде момичето. Това била Андромеда, дъщерята на кралицата на Етиопия. Тя им разказала, че майка й я дала за жертвоприношение на морската кралица, за да може да предпази Етиопия. Персей я спасил от змията и скоро след това те се оженили.
Атина, дарила Пегас със златна юзда, го завела до Юпитер, където той теглел каляската му. Аврора, богинята на зората, понякога също го яздела, за да може да сменя настъпването на деня и нощта.

Всички боговете обичали жребеца. Като награда за неговата служба Зевс създал съзвездие за крилатия кон в деветото небе на земята.

Легенда за Атлантида

Когато старогръцките богове си разделяли земята остров Атлантида се паднал на Посейдон. На Атлантида се извисявали високи планини, които ограждали голям естествен хълм с плосък връх. Това издигнато място имало радиус над един километър. Там живеела девойка на име Клейто, която след смъртта на родителите си станала съпруга на Посейдон.
Богът оградил хълма с пръстен от вода и го отделил от останалия остров, после направил още кръгове от земя и море който се редували един около друг. Така хълмът-акропол бил поставен в пет пръстена-три водни и два земни и бил недостъпен за други хора понеже тогава още нямало кораби, а никой не можел да преплува каналите. По заповед на Посейдон от земята бликнали два извора-един топъл и един студен; плодородната земя започнала да дава разнобразна и изобилна храна. На острова имало всякакви диви и питомни животни.

Клейто родила пет двойки близнаци. Посейдон разделил острова на десет части и го раздал на децата си. Първият, на име Атлант, станал царят на Атлантида-на негово име нарекли острова. Родът на Атлант имал власт в продължение на много поколения и натрупали голямо богатство-всичко процъвтявало. След време Атлантида станала най-великият град на света. Като се използвали земните блага царете построили храмове, дворци, пристанища, морски арсенали и благоустроили цялата страна. Прехвърляли мостове през кръговете, пълни с морска вода, в земята прокопали канали, така че корабите да могат да влизат от морето във водните кръгове, който служели за пристанища. Хората правели острова все по хубав и удобен за живот. Свързали вътрешността с морето. После двата земни кръга и центраният остров били оградени с гигантски каменни стени, а мостовете били охранявани с кули. Стената около външния пръстен била покрита с мед; стената на вътрешния вал покрили с калай,а тази на самия акропол с неизвестен днес метал, който изпускал огнени отблясъци.

Построили великолепен дворец на централния хълм, но най-забележителната постройка бил храмът на Посейдон, дълъг около 200 метра. Отвътре целият бил покрит със сребро, а таванът му бил украсен със слонова кост, злато, сребро и неизвастния метал. Поствили там златни статуи: богът бил представен прав да кара колесница с шест крилати коня, а около него имало сто нереиди с делфини. Отвън имало още много статуи от чисто злато.

Разбира се, на всичко това съответствала страшна военна сила- Атлантида притежавала флот от 1200 галери и армия, толкова голяма, че само военачалниците били 60 000. Но понеже посейдоновите потомци се смесили с обикновените хора, човешката природа надделяла над божествената. Жителиге на Атлантида се изродили и станали алчни, груби и несправидливи.

Тогава Зевс се замислил за славния род, който изпаднал в такава жалка разпуснатост и решил да ги накаже, за да се вразумят и станат по-благопристойни. Боговете им пратили потоп и великата Атлантида била заличена от лицето на земята.

До ден днешен учени и обикновени хора се опитват да открият следи от изгубената цивилизация, но Атлантида все още очаква да бъде намерена…

 

Херкулес и Антей

По пътя към градините на Хесперидите на Херкулес  му се наложило да премине през Либия. Там срещнал великана Антей – син на бога на моретата Посейдон и богинята на земята Гея, която го била родила, откърмила и отгледала. Той заставял всеки пътник да се бори с него. Тези, които побеждавал, ги убивал жестоко. Великанът поискал и от Херкулес да премерят сили.

Досега никой не бил побеждавал в двубой сина на Гея. Никой не знаел тайната му, откъде получавал все нови и нови сили по време на борбата. А тайната била следната: когато чувствал, че губи сили, Антей се докосвал до земята, своята майка. Тя му вливала нови и той ставал по-силен и непобедим. Но ако случайно някой го откъснел от земята и го вдигнел във въздуха, силите му веднага изчезвали.

Двамата великани дълго се борили. На няколко пъти Херкулес го повалял на земята, без да знае, че Антей черпи силите си от там. Изведнъж в разгара на двубоя могъщият син на Зевс го вдигнал високо във въздуха. Така силите на сина на Гея изчезнали и Херкулес го удушил.

Легендата за Орион

Най-красивото южно съзвездие, което може да се види и по нашите географски ширини е Орион. Така са наричали сина на бога на моретата Посейдон. По заръка от боговете, Орион „разчистил” остров Хиос от дивите зверове и спасил местното население. Благодарните жители устроили пищно тържество в чест на героя, увенчали го с лаврови клонки и му поднесли скъпи подаръци. Празникът бил съпровождан с песни и танци на красиви девойки, сред тях Орион забелязал хубавицата Мерола, дъщеря на местния цар. Младите хора се залюбили и Орион решил да поиска ръката на любимата си от баща й. Само, че царят имал други планове за чедото си и отхвърлил молбата на героя. В следствие на отказа, влюбеният Орион отвлякъл Мерола с нейно съгласие. Царят постъпил хитро-след като достигнал бегълците, той се престорил, че е съгласен те да сключат брак, но през нощта, след като героят бил упоен, владетелят поръчал да го ослепят. Узнавайки за това, Посейдон ужасно се разгневил и помолил Хелиос да върне зрението на сина му, за да може той да бъде щастлив с избраницата си. И така сватбата предстояла, въпросът бил почти решен, но в съдбата се намесила Хера. Орион случайно убил любимия бик на богинята, а тя, знаейки че синът на Посейдон е храбър и пъргав ловец, който няма равен в ловното изкуство, решила да си отмъсти като му подхвърли силно отровен скорпион-само едно негово ужилване било смъртоносно.

Орион починал, но по молба на опечаления Посейдон, Зевс го поставил на небето и направил така, че той никога да не се срещне с ужасния Скорпион. И действително, съзвездията Орион и Скорпион никога не са видими по едно и също време.

Previous Older Entries