Язон отива при Еет

(Продължение 10)

На другата сутрин аргонавтите се събудили рано. Събрани на съвещание, те решили Язон да отиде с Фриксовите синове при цар Еет и да го помоли доброволно да предаде на аргонавтите златното руно и само ако гордият цар откажел, тогава трябвало да прибягнат към сила.

С жезъла на мира в ръка, Язон се отправил към двореца на Еет. Богиня Хера закрила Язон и спътниците му с гъст облак, да не би жителите на Колхида да осуетят срещата им с владетеля. Когато доближили до стените на града, облакът се разнесъл и те видели двореца. Той бил величествен-с високи стени и много кули по тях, издигащи се към небето. Широки врати, украсени с мрамор, водели за двореца. Редици бели колони, образуващи портик, блестели на слънцето. Цялата богата украса на двореца била изработена от Хефест в благодарност за това, че Еетовият баща, богът на слънцето Хелиос, извлякъл изтощения в боя с гигантите Хефест от флегрейските полета й го откарал надалеч със своята златна колесница. Дворецът се състоял от много постройки-чертози. В най-разкошния чертог живеел цар Еет с жена си, в друг – синът му Абсирт, на когото колхидците, заради красотата, дали прозвището Фаетон (сияещ). В останалите пък чертози живеели дъщерята на Еет, Халкиопа, жена на умрелия Фрикс, и по-малката Еетова дъщеря Медея-голяма магьосница, служителка на богинята Хеката.

Когато Язон и спътниците му влезли в двора на Еетовия дворец, от своите чертози се показала Медея. Тя отивала да навести Халкиопа. Като видяла чужденците, Медея извикала от учудване. При вика й Халкиопа излязла и видяла своите синове. Радвайки се, че са се завърнали, тя се затичала към тях. Халкиопа прегръщала, целува синовете си, с които не очаквала вече да се види някога. От шума бил привлечен и Еет. Той поканил чужденците да влязат в неговия дворец и заповядал на слугите си да приготвят разкошна гощавка. Докато Язон и Еет си разменяли приветствия, от високия Олимп се спуснал на златните си криле Ерос. Скрит зад една колона, той извадил златна стрела и опънал тетивата на своя лък. После, невидим за всички, Ерос застанал зад гърба на Язон и запратил стрелата си право в сърцето па Медея. Стрелата пронизала сърцето й и тя веднага почувствувала любов към Язои.

Язон влязъл със спътниците си в Еетовия двор. Там царят на Колхида ги поканил да се излегнат край трапезата. По време на пиршеството Аргос разказал на Еет как той и братята му са претърпели корабокрушение, как бурните вълни са ги изхвърлили на остров Аретиада и как са ги намерили там, умиращи от глад, аргонавтите. Аргос разправил още защо е пристигнал Язон с героите в Колхида. Щом чул Еет, че Язон иска да придобие златното руно очите му гневно заблестели и той страшно се намръщил. Еет не вярвал, че героите са доплавали за златното руно, той си мислил дали синовете на Фрикс не са си поставили вече за цел да завладеят властта над цяла Колхида и затова са довели гръцките герои със себе си? Еет обсипал Язон, с укори, той искал да го изпъди от двореца и го заплашил със смъртно наказание. Теламон бил вече готов да изсипе гневни думи в отговор на заплахите на царя, но Язон го възпрял. Той се стараел да успокои Еет; уверявал го, че той и другарите му са доплавали до Колхида само за златното руно и обещал на царя да извърши каквито подвизи са необходими ако за награда царят му даде златното руно. Еет се замислил. Тъй като бил решил вече да погуби Язон, той му казал:

– Добре, ще получиш руното, но преди това изпълни следното мое поръчение: изори нивата, посветена на Арес, с моя железен плуг, в който ще запрегнеш медноноги, бълващи огън бикове. Засей тая нива със зъби от дракон, а когато от драконовите зъби израснат облечени в железни ризници воини, влез в бой с тях и ги унищожи. Ако изпълниш това, ще получиш руното.

Язон не отвърнал веднага на Еет, а помислил и промълвил:

– Съгласен съм Еет, но и ти трябва да изпълниш обещанието, което даваш. Нали знаеш, че аз не мога да се откажа да изпълня твоето поръчение, щом веднъж по волята на съдбата съм дошъл тук, в Колхида.

Като казал това, Язон и спътниците му напуснали двореца.

Реклами

Легенда за кехлибара

Един ден Фаетон, син на Хелиос-Богът на Слънцето, успял да убеди баща си да му разреши да покара неговата колесница. Бащата се съгласил, но щом конете усетили, че този, който ги направлява е неопитен, подивели. Слънцето обгорило африканската земя и почернило населението Ѝ. За да спре причиняването на повече щети, Зевс ударил Фаетон със светкавица. Сестрите на Фаетон, Хелиадите оплаквали съдбата на брат си, кълнейки боговете и в резултат на това били превърнати в тополи за наказание. В тъгата си те продължили да плачат и сълзите им се превръщали на смола от която по-късно се образувал кехлибарът. Години по късно морето все още изхвърля кехлибарените сълзи на сестрите по своите брегове.